DanielDeWaele.com

Webblog van Daniel De Waele

De rol van engelen bij het sterven

De rol van engelen bij het sterven

Christenen werden als ze stierven door engelen weggedragen in de ‘schoot van Abraham.’ Onder heidenen was het de psychopompos, de ‘zielengeleider’, die de doden naar het dodenrijk bracht. Joodse tradities zagen de engel Michaël als de gids voor de doden.

Lees meer
Mozes als god

Mozes als god

“Ik droomde dat er op de top van de berg Sinai een grote troon stond die tot de uithoeken des hemels reikte,” vertelt Mozes volgens het gedicht ‘Exagogè’ uit de 2e eeuw v.Chr., Het zou Mozes verheffen tot iets dat haast godslasterlijk was.

Lees meer
Martelaarschap of zelfmoord?

Martelaarschap of zelfmoord?

Heidense filosofen als stoïcijnen en cynici vonden dat iemands overtuiging weinig voorstelde als men niet de uiterste consequentie ervan aanvaardde, de dood. Dat vonden christenen, of toch sommigen onder hen, ook. In ieder geval werden deze martelaren bewonderd om hun moed.

Lees meer
Een reis langs zeven hemelen (4)

Een reis langs zeven hemelen (4)

Terwijl Jesaja “woorden van gerechtigheid en geloof” sprak tot zijn omstaanders, werd zijn geest plotseling van hem weggenomen. Er was een engel uit de zevende hemel gekomen om een en ander aan de profeet te openbaren.

Lees meer
Een reis langs zeven hemelen (3)

Een reis langs zeven hemelen (3)

“Wee mij, op dat moment weende ik, Baruch, in mijn binnenste en had verdriet over mijn volk, omdat het door God aan koning Nebukadnezar was toegestaan zijn stad te verwoesten.” Nog terwijl hij weent ziet hij een engel van de Heer naderen die hem belooft grote geheimen te zullen onthullen. Daartoe neemt de engel Baruch mee op een hemelreis.

Lees meer
Een reis langs zeven hemelen (2)

Een reis langs zeven hemelen (2)

Toen Henoch 365 jaar oud was, in de eerste maand van het daarop volgende jaar, was hij alleen in zijn huis, wenend en rouwend, tot hij op zijn bed in slaap viel. Toen kreeg hij een visioen over de hemelen.

Lees meer
Een reis langs zeven hemelen (1)

Een reis langs zeven hemelen (1)

Levi, een van de zonen van de aartsvader Jakob, vertelt in het ‘Testament van Levi’ hoe hij rouwde over het ras der mensen, hoe hij bad tot de Heer dat hij hem zou bevrijden, hoe toen een diepe slaap over hem kwam. In die slaap zag hij de hemelen. Levi beschrijft zijn opstijgen naar die hemelen.

Lees meer

Archief doorzoeken

Categoriën