DanielDeWaele.com

Webblog van Daniel De Waele

Awakening Judaism

Awakening Judaism

At a certain moment in history, in a small area called Judah, prophets began to prophesy peculiar things. Singular ideas were proclaimed. One grew somewhat restless, there in Judah, for the known world seemed to falter.
Heaven became all but empty, the underworld all but forgotten. The newness that now dawned, that was accepted by the Judeans, at first hesitantly, then more and more enthusiastically, that’s what this book is about.

Lees meer
Ontwakend Jodendom – voorwoord

Ontwakend Jodendom – voorwoord

Van oudsher gleden de tijden voorbij. Er was geen geschiedenis, geen toekomst, er was alleen een steeds weerkerende herhaling van het eeuwige nu. Het was altijd zo geweest, het zou altijd zou blijven. Tot aan de rand van de wereld, in een klein gebied dat men Juda noemde, profeten eigenaardige dingen begonnen te profeteren.

Lees meer
Jezus gedoopt in vuur?

Jezus gedoopt in vuur?

“En wanneer Jezus naar de rivier de Jordaan ging, waar Johannes doopte, en hij in het water stapte, ontbrandde er een vuur in de Jordaan.” Dat lezen wij niet in onze evangeliën. Toch is dit een van de oudste teksten die we hebben over Jezus’ doop.

Lees meer
Iamblichos over het opstijgen naar de Ene (1)

Iamblichos over het opstijgen naar de Ene (1)

Er waren geruchten dat Iamblichos zich tijdens het bidden tot de goden wel eens van de grond verhief, waarbij zijn kleding een mooie gouden glans kreeg. Ook zou hij bij iemand twee boze geesten hebben uitgedreven. Kenmerkend voor deze neoplatonist was dat hij het traditionele geloof in goden en religieuze praktijken als astrologie en magie integreerde met platoonse filosofie.

Lees meer

Archief doorzoeken

Categoriën