Een vreemde geschiedenis over engelen


11 november 2021



Lang, heel lang geleden, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen, gebeurde het “dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden”, zo lezen wij in Genesis . Uit de geslachtsgemeenschap van die godenzonen met vrouwen kwamen reuzen voort, zo wordt nog verteld. In de eeuwen voor en na het begin van onze jaartelling werd dit summiere verhaal uit Genesis met meer aandacht voor details herverteld, zoals in de boeken Henoch en Jubileeën. Daarbij werden de ‘zonen Gods’ steeds geïnterpreteerd als engelen. Engelen hadden dus seksuele gemeenschap gehad met vrouwen. Philo, een geleerde jood uit de eerste eeuw, verzekert zijn lezers dat dit allemaal echt gebeurd is, dat het geen fabels zijn. Ook in een tijd waarin men onbekommerd openstond voor het wonderlijke, had menigeen zo te zien toch zijn bedenkingen bij deze vreemde geschiedenis .
Engelen die seks hebben met vrouwen? Wie wil weten hoe dat dan precies in zijn werk ging, kan terecht bij het Testament van Ruben, een joods geschrift uit de 2e eeuw v.Chr. Daarin wordt de vrome lezer trouwens gewaarschuwd voor de vrouw. Omdat vrouwen geen gezag hebben over de man proberen zij hem te verleiden door hun schoonheid; zij worden daarbij gedreven door een mateloze promiscuïteit. Eens, zo wordt de mannelijke lezer voorgehouden, hebben vrouwen zelfs de engelen verleid om gemeenschap met hen te hebben. Die gemeenschap, dat ging zo:
Toen dezen [de engelen] de vrouwen zagen, ontbrandden ze voor hen met passie en bedreven ze in gedachten de daad. Daarop werden ze getransformeerd in menselijke mannen, en terwijl de vrouwen gemeenschap hadden met hun echtgenoten, verschenen zij aan hen. En omdat de vrouwen in hun geest vol lust waren voor deze verschijningen, gaven ze geboorte aan de reuzen. Want de engelen onthulden zich aan hen, zij waren zo hoog als de hemelen .
De zonde van de engelen bestond erin dat zij hun eigen plek – of hun eigen natuur – hadden opgegeven en zich hadden ingelaten met ongeoorloofde seks, namelijk seks met aardse vrouwen. In het Testament van Naftali heet het dat de engelen hun ‘natuurlijke’ orde verlaten hadden . Dergelijke zonde kon niet ongestraft blijven. Die engelen werden daarom geboeid en bewaard tot de oordeelsdag, zo lezen we in het boek Henoch .
Een van de kleinste, en minst gelezen brieven in het Nieuwe Testament is de brief van Judas. Misschien was de auteur een broer van Jezus. Judas waarschuwt in zijn brief tegen sommigen die de gelovigen willen misleiden. Dat ze maar oppassen! Want God bestraft dergelijke lieden op gestrenge wijze! Judas verwijst naar de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, waarbij God de ongelovige Egyptenaren vernietigde. Judas herinnert ook aan de straf voor de engelen die zondigden: God heeft hen in donkerheid vastgeketend. En ten derde herinnert hij aan Gods gericht over Somdom en Gomorra. Die steden werden verwoest vanwege de zonden van de inwoners. Judas haalt een en ander aan uit het boek Henoch. Over de engelen die gemeenschap wilden met vrouwen staat daar:
En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld .
Dan komen Sodom en Gomorra ter sprake. Ter herinnering, het gaat daar over de mannelijke inwoners van Sodom, die seksuele gemeenschap wilden hebben met de twee gasten die Lot bij zich thuis ontvangen had.
Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij [de engelen] hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan .
Waaruit bestond precies de ‘hoererij’? Nou, zo leggen sommige gelovigen graag uit: het ging om homoseksualiteit. Dat blijkt immers uit het verhaal over Sodom in Genesis. Daar wilden mannen het met mannen doen, en dat wordt hier ‘hoererij’ genoemd.
Dat is een vreemde uitleg. Judas zegt namelijk dat de inwoners van Sodom en Gomorra op dezelfde wijze als die gevallen engelen hoererij bedreven hebben. ‘Op dezelfde wijze’, wat is dat dan? Welnu, de mannen van Sodom zijn ook ‘ander vlees’ achterna gegaan: zij wilden namelijk seks hebben met engelen, want die gasten van Lot, dat waren engelen! Met ‘ander vlees’ (sarkos heteras) wil Judas aangeven dat de mens uit andere materie bestaat dan de verlichamelijkte engelen. De term ‘ander vlees’ kan in ieder geval moeilijk duiden op homofilie, dat immers eerder met ‘hetzelfde vlees’ zou moeten aangeduid worden.
Het is een misvatting dit gedeelte uit de brief van Judas te betrekken op homofilie. Het gaat niet om seks tussen mannen, het gaat om seks tussen engelen en mannen, en dat mag niet. We raken hiermee niet echt aan een acuut maatschappelijk probleem, maar goed, een mens kan niet genoeg gewaarschuwd zijn.

Share This