Archief

Bijbel

De vroege kerk over de hel: een eindeloos vuur

De tegenpool van het hemels paradijs was de Gehenna, de hel. Het woord Gehenna komt van het dal aan de zuidkant van Jeruzalem en is de Griekse transliteratie van het Hebreeuwse Ge Hinnom: ‘Dal van de zonen van Hinnom’. In vroeger tijden waren daar kinderen in het vuur gegooid als offer voor de god Moloch.

Lees meer

Een homofobe God?

Toen in Knysna, in Zuid Afrika, een gay pride plaatsvond las Errol Naidoo een passage voor uit Jesaja: “schaamteloos pronken ze met hun zonden, als Sodom. Wee hun, want ze berokkenen zichzelf kwaad”.

Lees meer

De sjeool in Israël

Geef, neem en geniet, want in het dodenrijk zijn geen genoegens. Alles wat leeft verslijt als een kledingstuk, al sinds het begin geldt de afspraak: ‘Je zult sterven.’ Zoals het gaat met het loof van jonge twijgen aan een volle boom – het ene blad valt, het andere groeit – zo gaat het met schepselen van vlees en bloed: de ene generatie sterft, de andere wordt geboren. Alles wat een mens maakt, vergaat en verrot, en hijzelf gaat mee ten onder

Lees meer

Hoe kwam Johannes aan zijn visioenen?

Kort nadat de kernreactor van Tsjernobyl ontploft was, en wij ons afvroegen of het nog verstandig was groenten uit onze moestuintjes te nuttigen – vanwege de overtrekkende nucleaire wolk – kregen we bij ons in de kerk een prediker, een Amerikaan. Hij vertelde ons dat de kernramp in Oekraïne al voorspeld was in de Bijbel, het stond allemaal in het boek Openbaring.

Lees meer

Handen wassen voor het eten! Over joodse reinheidswetten

De uitbater van de nachtwinkel, recht tegenover mijn huis, is een moslim uit India. Zo nu en dan praten we wat over de dingen des levens. Op een keer schetste hij me zijn ontzetting toen hij in een restaurant per ongeluk – foutje van de uitbater – een beetje varkensvlees bleek gegeten te hebben. Dat zo’n onrein dier zijn lippen had bezoedeld! Zijn Hindoestaanse landgenoten zouden waarschijnlijk even ontzet zijn geweest bij het eten van rundvlees, nu echter omdat de koe zo’n heilig dier is. Zo heeft menige godsdienst een aantal taboes als het over eten gaat, ook het jodendom.

Lees meer

Hoe kreeg Jezus zijn ‘openbaringen’?

Op een internationaal erkende universiteit zei een wereldberoemde professor in het vak Nieuw Testament tot zijn studenten: “Het eerste dat jullie moeten doen om goede christenen te zijn, is de jood in je binnenste doden”. Een studente stak haar hand op om een vraag te stellen: “Bedoelt u Jezus?”

Lees meer

Een vreemde geschiedenis over engelen

Lang, heel lang geleden, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen, gebeurde het “dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden”, zo lezen wij in Genesis . Welk onheil is heeft toen plaatsgegrepen?

Lees meer

Arme Michal

Michal, de dochter van Saul, heeft een slechte naam. Zij is zo’n beetje een kreng. Het verhaal is bekend: Michals gemaal, koning David, danst vol overgave in de processie die de ark terug naar Jeruzalem moet brengen. Michal heeft bittere kritiek op hoe David zich gedragen heeft. Wat is hier aan de hand?

Lees meer