Publicaties Daniël De Waele

25 juni 2024

PUBLICATIES VAN DANIEL DE WAELE

Ontluikend christendom: Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld. (2021 – 6e druk)

Bestel hier >

Hoe beleefden heidenen, joden en christenen het ondermaanse bestaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo ongeveer van de eerste tot de vierde eeuw? Hoe leefden zij, wat geloofden zij, hoe dachten zij en hoe beïnvloedden zij elkaar? Natuurlijk, het waren mensen zoals wij, maar de moderne mens valt van de ene verbazing in de andere, en staat soms verbluft als hij ontdekt hoe anders mensen toen tegen het leven aankeken. Kennis van die pluriforme, multireligieuze wereld draagt ook bij aan de verheldering van een reeks geschriften die in die tijd het licht zagen: het Nieuwe Testament.

 

Vergeten rijkdom: Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid (2022 – 2e druk)

Bestel hier >

Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars vrouw Jozef? Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die Joden schreven rond het begin van onze jaartelling. Daniël De Waele onthult die vergeten rijkdom van deze Joodse geschriften uit de oudheid. Hij laat de lezer proeven van diep mystieke teksten, wijze spreuken, martelaarsverhalen, apocalyptische visioenen, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties van de oude Bijbelverhalen.

 

Ontwakend Jodendom: Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de oude Oriënt. (2024 – 1e druk)

Bestel hier >

In Ontwakend Jodendom zoomt Daniël De Waele in op de politieke geschiedenis van het kleine Israël en Juda en van de grote rijken in de oude Oriënt. We leren het dagelijks leven van gewone mensen kennen, met hun vreugden en moeiten. Daarnaast ontdekken we hoe mensen zich verhielden tot de vele goden, demonen en dodengeesten. De auteur laat zien dat in het kleine Juda profeten nooit eerder gehoorde woorden begonnen te profeteren. Door die woorden ontstond een verrassend nieuwe visie op hemel en aarde, een visie die haar neerslag vond in de boeken van het Oude Testament.

 

Godenschemering: De geschiedenis van ons geloof in God. (2023 – 2e druk)

Bestel hier >

‘Godenschemering’ van Daniël de Waele is een theologische cultuurgeschiedenis die de evolutie van het geloof in God uitdiept in de loop der tijd. Israël ontdekte in een polytheïstische wereld de Ene God, die door de tijd heen steeds humaner werd en dichterbij kwam. Hoe is het geloof na die grote stap geëvolueerd? Hoe past het verdampen van het geloof, dat uiteindelijk eindigde in de dood van God, in deze evolutie? En welke rol heeft het bestormen van de godenbeelden gespeeld? De Waele ontwaart naast deze geloofsevolutie een andere geschiedenis: een blijvende zoektocht naar de ene God.

 

Heilige woorden: Een rondleiding in de geschriften van het Nieuwe Testament & het vroege christendom. (Te verschijnen september 2024)

Bestel hier >

In ‘Heilige woorden’ ontsluit Daniel De Waele de wonderlijke wereld van de geschriften van het Nieuwe Testament en de vroege kerk. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt De Waele elk Bijbelboek, verduidelijkt waar de teksten vandaan komen en waarom precies al die evangelies, brieven en andere geschriften in het Nieuwe Testament te vinden zijn. In het tweede deel werpt De Waele zijn licht over de geschriften van de apostolische vaderen en de apocriefe boeken. Het derde deel bevat een boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

 

De andere wang toekeren? Over de lastige Bergrede (Amsterdam 2020)

[Enkel via boekhandel te bestellen]

Niet boos worden maar vergeven als iemand je benadeelt, niet naar die mooie vrouw of de knappe man van een ander kijken, niet scheiden van je partner, altijd de waarheid spreken en ook nog eens je vijanden liefhebben. Kortom: volmaakt zijn, net als God. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Toch?
Het blijkt dat er over deze thema’s nogal wat misverstanden bestaan. In de Bergrede komen ze stuk voor stuk langs. Het zijn lastige teksten, want de lat lijkt in die toespraak wel heel hoog te liggen. Maar misschien is dat niet wat Jezus wilde zeggen; In dit boek worden zes van die lastige teksten besproken: wat kan Jezus nou echt bedoeld hebben?

 

De ontdekking van het Nieuwe Testament (Averbode 2020)

[Uitverkocht, vervangen door nieuwe publicatie: Heilige woorden]

Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk. Toch is het geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in Hebreeën staat, is volslagen vreemd voor de moderne mens, maar ook de brieven van Paulus zijn zelfs bij een herhaalde lectuur niet bepaald helder. De beter bekende evangeliën blijken bij een aandachtige lezing een eigen vreemdheid te bezitten en de nodige vragen op te roepen.

Daniël De Waele opent de wereld van de geschriften van het Nieuwe Testament. Hij bespreekt elk boek, verduidelijkt waar de testen vandaan komen en waarom precies deze boeken in het Nieuwe Testament te vinden zijn. Het boek eindigt met een boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

Share This